برای مشتری مفید باشید

25 اسفند 1394 حقوق مشتریان 490
 شکیبا

Written by

هرچه بیشتر برای مشتری مفید باشید، مشتری بیشتر راضی خواهد بود

AJ Saleem, Academic Director, Suprex Tutors Houston

آیا تا کنون این سوال را از خود پرسیده اید که چه قدر برای مشتری مفید بوده اید ؟

چه فروش صورت گرفته باشد و چه نگرفته باشد ؟

با مشتری مهربان باشید

25 اسفند 1394 مشتری کیست 463
 شکیبا

Written by

مشتری کیست ؟

مشتری شخصی است که به صورت غیر مستقیم هزینه غذا، لباس و تعطیلات شما را می پردازد، با آنها مهربان باشید

Gene Caballero, Co-Founder, Green Pal

خدمات مشتری وهویت

25 اسفند 1394 خدمات مشتری 467
 شکیبا

Written by

خدمات مشتری بیشتر شبیه فروختن هویت است تا فروش کالا

Than Merrill, CEO & Founder, FortuneBuilders

برداشت شخصی من از این گفته این است که خدمات مشتری با هویت سر و کار دارد ! یعنی اینکه شما نمی توانید خدمات مشتری را ایجاد کنید،  و مثل کالا به آن نگاه کنید، بلکه خدمات مشتری بخشی از هویت سازمان شماست

جست وجو در بلاگ

آموزش مدیریت ارتباط با مشتری

فیدیکس سیستم تخفیف